Bornova Evka3 Sosyal Merkez Ve Aktarma İstasyonu
2020 | ödülsüz | Izmir | İzmir Büyükşehir Belediyesi

 MİMARİ RAPOR
_______________________________________________________________________
Yarışma alanı kent içi ulaşımda önemli bir yer tutan Bornova metro hattının son durağını (Evka3) ve ESHOT otobüslerinin aktarma istasyonunu içine alan, mevcutta açık otopark olarak kullanılan bir aktarma alanıdır.Alan, metro istasyonunun üst platformu, otobüs aktarma istasyonu ve sosyal merkez  den oluşan farklı fiziki yapıların entegrasyonuna ve ilişkilerininin çözümüne ihtiyaç duymaktadır. Bu 3 farklı kullanımın ( sosyal merkez, aktarma istasyonu ve metro üst kotu ) birbirine engel olmadan ve de aynı zamanda bir dil bütünlüğü içerisinde işleyebilmesi tasarımda ana karar olarak ele alınmıştır. Alandaki temel parametre olan ulaşım; hızı, dinamizmi bir yerden diğerine bir vasıtayla geçişi uyandırır zihinlerde. Alana birbiriyle yarışır gibi yerleşen kütleler, programın parçalı doğasına uyarak  yapıya üçüncü boyutta da dinamik bir karakter kazandırır. Üçüncü boyutta devam eden asimetrik kırılma, metro üst kotunda ve otobüs aktarma merkezinin üzerinde saçaklaşarak bu devingen kurguyu devam ettirir.
 Kentlinin alana yoğunlukla yaklaştığı Cengizhan Cad. ve  solunda konut yerleşimi bulunan İstanbul Cad. sini bağlayıcı güçlü ve takip edilebilir bir iz ile kent zemini yırtılarak alt kotta bir sokak tanımlanır. Yırtık , yapıya temas eden kamusal etkileşim yüzeylerini arttırır ve alt kotta bir iç vadi yaratır. Üst zemin kotunda ise vadiye dik yönde alana sızan geçişler köprülerle metro üst kotuna bağlanır. Sosyal merkez, metro üst platformu olan 47 kotu ile metro turnikeler kotu olan 41 kotundan kullanılacak şekilde konumlandırılmıştır. 40  kotunda oluşturulan vadiye salon girişleri ve  alışveriş birimleri yerleştirilmiştir. Yeme içme mekanları ise ara kotta önerilmiştir. Üst zemin kotundan atölyelere kulüp ve restoranlara, çocuk oyun okuluna ve salon üst girişine ulaşılmaktadır. Otobüs aktarma istasyonu yapının üst zemin kotu olan 47 kotundan 2 metre yükseltilerek hem sosyal merkezin kullanımlarından hemde yeniden düzenlenen metro istasyonu üst platformundan soyutlanmıştır.Yaklaşık 5 000 m2 lik otobüs aktarma istasyonu gerek kapladığı alan gerekse otobüslerin haraket biçimi nedeni ile arazinin şu an en uygun konumunda bulunmaktadır. Tasarımda yine aynı yerde konumlandırılmıştır. Bu alan aynı zamanda sosyal merkezi en az rahatsız eden yerdir.
 Metro istasyonun üst platformunda  ( 47 kotu)  hava bacaları asansor kuleleri ve acil çıkış merdivenleri ile teknik mekanların bulunduğu irili ufaklı düzensiz yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar dikey peyzaj duvarları ile alanın peyzaj düzenlemesine katılmaları sağlanmıştır. Bu alanda ve otobüs aktarma istasyonunun üzerinde saçaklar önerilmiştir. Saçaklar iklimsel olarak bu büyük iki açık alanın kullanımını koforlu hale getirecektir. Saçaklar çok işlevli olarak düşünülmektedir. Biçimlenmeleri özellikle izmir bölgesindeki sıkça kullanılan bir çatı formu olmasının yanında yağmur toplama çanakları ve güneş pilleri olarak da geliştirilmesi önerilmektadir. Bu açıdan esnek değişken ve teknolojiye uyum sağlıyabilecek özellikte düşünülmüştür.Sosyal merkez birimlerinin bağımsız ve kendi programlarına göre çalışmaları merkezin 24 saat çalışabilen bir semt odağı olarak yaşamasını sağlayacak ve işletme kolaylığı getirecektir. Sosyal merkezin aynı zamanda aktarma merkezleriyle birlikte biçimsel ve yapısal bir ahenk içerisinde tasarlanması ile uyum, hareket ve dinamizm kurgusu yaşatılmaya çalışılmıştır.