Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması
2008 | ödülsüz | Ankara | Dışişleri Bakanlığı

 

 Diplomatik Site, ülkelerin elçilik binalarında kendi kültürlerini sergileme istekleri nedeniyle, “Disneyland”a dönüşme yolundadır. Tasarımımız bu gelişmeyi reddeden, mimari dili ve tepe üzerindeki biçimlenmesi ile ayrışan ve özelleşen bir tavrı temsil etmektedir. Yalın kurgu, şeffaf yapı ifadesi ile sonlanmakta ve tepeyi taçlandırmaktadır.

 

 


 

 

Bir baza üzerinde, programın ana elemanları olan “Kongre”, “Yönetim, Araştırma, Eğitim Birimleri” ve “Misafirhane” yükselmektedir. Kongre bölümü tüm sistemin kaynağıdır ve bu nedenle yapının odağında yer almaktadır. Kongre “cam bir fanus” ile örtülmüştür. Cam fanus giriş, fuaye yanı sıra, yemek salonlarını da içermesi dışında, yapının mimari ifadesini de oluşturmaktadır.

 

 


 

 

Baza kongre salonunun tüm alt birimlerini içeren bir alandır. Kongre Salonu etrafında biçimlenmekte ve komite salonları, makam bölümü, kafeterya, derslikler başta olmak üzere programın ortak birimlerini barındırmaktadır. Kongre Salonu çeperlerindeki aralık ise bu hacimlerin fuayelerine gün ışığını ulaştırmaktadır. Eğitim birimi içinde yer alan kütüphane ve derslikler de baza içinde ve kongre merkezinin birimleri ile kontrollü bir birliktelik içinde ele alınmıştır. Kongre salonu iki kattan ulaşılan bir kurguya sahiptir. Böylece hem yangın vb. acil kaçışlara olanak sağlanmakta, hem de salona farklı noktalardan ulaşılabilmektedir.

 

 


 

 

Kongre Merkezi’nin ana girişi “baza”nın üzerinden sağlanmaktadır. Bakan makam bölümü için ise, zemin altındaki kottan, ayrı giriş düzenlenmiştir. Yönetim, Araştırma, Eğitim (büro bloğu)ile Misafirhaneye de baza üzerinden girilmektedir. Bunlardan büro bloğuna önceliği nedeni ile ön planda, misafirhaneye ise arka planda yer verildi. Misafirhane sistemden bir bahçe ile soyutlanmaktadır. Bu durum misafirhanenin etaplanmasına olanak sağladı. Bu bloklardan büro bloğu kuzeydoğu-güneybatı, misafirhane ise güneydoğu yönlerine bakmaktadır.

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

Programın önemli bir bölümü olan yemek salonları kongre merkezinin üst kotuna yerleştirildi ve manzaraya açılım maksimize edildi. Böylece çevre parsellerdeki olası yapılaşmanın yemek salonlarının bakı açılarını kesmemesi sağlandı. Aynı zamanda bu konumlanmanın yapının gece yaşantısına da katkı sağlayacağı hedeflendi. Cam fanus altına güneş tedbirleri alınarak, yazın güneşten korunma, kışın ise güneş ile yapıyı pasif enerjiyle ısıtma sağlandı. Cam fanusun iç aydınlatmasının yapının gece etkisini zenginleştirmesi ve tepe üstündeki konumu taçlandırması hedeflendi.

 

 


 

 

Yapı genel olarak 8 x 8 m. aks düzenine oturan betonarme karkas olarak yapılacaktır. Cam fanus ise çelik olarak tasarlandı. Baza brüt beton olacak, malzeme yalın haliyle bırakılacaktır. Yapı kütlesi masif- geçirgen etkilerin düzeni ile yükselecektir.

 

 


 

 

Baza’nın üstündeki alan, güzel havalarda açık oturma, dinlenme mekanı yanı sıra tören alanı olarak da kullanılacaktır. Bahçe ağaçlandırılacak ve bu ağaçlar Dışişleri Şehitlerinin adına plaketler taşıyacak ve “Dışişleri Şehitleri Korusu” anlamını yüklenecektir.

 

 


Tasarımda geçerli imar ve yapı mevzuatına uyulmuştur. Deprem, yangın, sığınak, otopark ve imar yönetmelikleri başta olmak üzere ulusal ve evrensel kodlara uyulmuştur.