Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi
2020 | ödülsüz | Lüleburgaz | Lüleburgaz Belediyesi

 

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi, bir yandan spor işlevlerini kusursuz yürütecek bir amkine iken, diğer yandan kenditn sosyal hayatına katkı verecek bir toplanma alanıdır. Yüzme akademisi yerleşik dokunun hemen batısında, eski hastane alanının eteklerinde yer almaktadır. Hastane kentin algılandığı bir tepe üzerinde yer almakta ve alan içinde korunacak değerde ağaç dokusu bulunmaktadır. 

 Tasarımın temel hedefi alanın topografik yapısını ve bitki örtüsünü koruyarak, kentin hayatına değer katacak bir mekan yaratmak olmuştur. Programda istenen kapalı ve açık havuzların ilişkileri ve dış mekana açılma talepleri de dikkate alınarak alanda yerleşime en uygun yer , arsanın güneyindeki düzlük alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu düzlük alan, aynı zamanda ağaç dokusunun da seyreldiği ve yapılaşmanın uygun olduğu yer olarak belirmektedir. Kaldırılacak hastanenin olduğu tepe ise, özellikle yapılaştırılmamış vfe kent silüetine açık alan olarak terk edilmiştir.
  Program değerlendirildiğinde spor ve boş zamanları değerlendirme eylemleri temel işlevler olarak ortaya çıkmaktadır. Olimpik Yüzme Havuzu Ve Su Topu Havuzu ilk eylemin , Halk Havuzu ve SPA Şise ikinci eylemin mekanları olarak ortaya çıkmaktadır. Tasarımımız da bu iki grubun ilişkileri üzerine oluşmuştur.
  Geniş yer kaplayan Olimpik Yüzme Havuzu Ve Su Topu Havuzu alanın güneyindeki düzlük üzerinde birlikte tasarlandı. Böylece seyirci girişleri , fuayeler ile sporcu mekanları birlikte ele alındı. Alandaki kot farkı da değerlendirilerek seyirci ve sporcu girişleri ayrıldı. Halk Havuzu ve SPA ise birlikte ele alındı ve tepenin eteklerine yaslandı. Her iki yapı grubu bir yaya sokağı ile alanın batısındaki otopark alanı ile ilişkilendirildi. Özellikle Halk Havuzunun Açık Havuz alanları ve Aquapark ile ilişkisi sağlandı. Halk Havuzunun soyunma duş mekanlarının açık havuzlar ve  Aquapark’a da servis vermesi hedeflendi ve bu amaçlı olarak kapalı mekandan açık mekana ulaşım örgütlendi. Yapıya esas yaklaşım yönü Hastane sokağı üzerinden olacaktır. Bu sokak üzerinde oluşturulan dış mekan, tüm girişlerin açıldığı , bir Meydan gibi ele alındı. Kafeterya da bu meydana bir açık amfinin uzantısı olarak katıldı.
  Özellikle havuz mekanlarına doğal ışığın alınması önemli tasarım kararlarımızın başında gelmektedir. Yapı çeperleri yanısıra yapı strüktürü  de gün ışığının mekan içlerine kadar uzanmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Yapı kabuğu ışığın iç mekana sızmasına olanak verecek şeritler halinde biçimlendirildi ve bu yapısal elemanlar yapının mimari dilini de oluşturdular.
   Hastanenin olduğu tepe ise kent halkına hediye edildi ve burada yapı yığıntısı yerinde hafif strüktürden oluşan bir rekreasyon alanı önerildi.
   Yapı kabuğu üç boyutlu çelik kirişlerden oluşmaktadır. 7.60 x 7. 60 m düzeninde oluşturulan yapı strüktürü alt katlarda ise betonarme karkas olarak ele alınmıştır.
  Alandaki yoğun ağaç dokusunun korunmasına özen gösterilmiştir. Diğer bölgelerde de tekil ağaçlar bulunmaktadır. Bu ağaçların bir kısmının taşınması gerekecektir. Yeni eklenecek bitkilerde ise mevcut flora ile uyumlu türler seçilecektir.