İstanbul İl Özel İdaresi Hizmet ve İl Genel Meclis Binası
2005 | 2 | İstanbul | İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi

 Vatan Caddesi üzerinde yer alan  kamu yapıları kamusal etkinliklere ev sahipliği yapması nedeni ile devlet ile halkın buluştuğu bir karaktere sahiptir. İl Özel İdareleri’de  da son yasa değişikliği ile halkın karar verme süreçlerine daha fazla katıldığı bir yapıya dönüşmüştür. Halkın katılımı daha da artma eğilimindedir. Bu nedenle Özel İdare Binaları diğer kamu yapılarından farklı bir karakterdedir. Kararların alındığı il genel meclisleri de giderek önem kazanmaktadır. İl Özel İdarelerinin yerel ve merkezi yönetimin kesişimde yer alan melez yapısı tasarıma yön veren bir girdi olarak alınmıştır.

 Meclis salonunun dışında diğer fonksiyonlarda klasik büro karakterini yansıtmaktadır. Bina içinde ve dışında yaratılan mekan zenginliği ofis çalışma ortamına  da bir katkı sunar. Bu anlayışla iç mekanlar ve binanın kentle ilişkisini sağlayan mekanlar da kendi karakterleri olan mekanlar olarak yaratılmıştır. Binanın önündeki   platform bir arayüz olarak tasarlanmıştır. Yaya geçişine olanak tanıyan bu meydan halkın binaya olan girişlerinden birini de barındırır. Binanın yaşayan bir parçasıdır. Halkın ilk temas noktalarından biridir , kamu yapısı etkisini yumuşatır ve halka yaklaştırır. Dinginliği olan bir mekandır. Personel ve halk burada dinlenebilir ve zaman geçirebilir. Atriumu meydandan ayıran tek şey camlardır.  Meydan bu atriumla beraber bina içine taşınır. Dolayısıysa bu geçiş etkisi yumuşatılmıştır.

 Bina temsil karakterinin ötesinde büro hizmetlerinin yürütüldüğü bir işleve sahiptir. Bina içinde ve dışında yaratılan mekan zenginliği ofis çalışma ortamına da bir katkı sunar. Bina meclisi ve temsil karakterini biçimlenişi ve hiyeraşi ile sağlarken büro bloklarının olduğu kısma gerekli özeni göstermiştir. Büro  blokları batı güneşine kapalı kuzey-güney dogrultusunda ve ister acık ister kapalı ofis düzenlemesi yapılabilecek boyutlarda ve modülasyonda tasarlanmıştır.

İl Genel Meclisleri’nin değişen yüzü ve meclislerin kazandığı  temsil karakteri binanın Vatan Caddesi’nden cephe alan kısmında belirtilme çabasındadır. Ancak bu tutum binanın cadde ile olan ilişkisinde onu rahatsız eder nitelikte değildir. Caddedeki hayata saygılı ve müdahalesini kendi sınırlarında yapar.

Caddedeki hayatın merkezi değil parçası olma iddasındadır, barındırdığı mekanlar ve kurgusu cadde hayatına ve insanların yaşamına bir zenginlik katar.