UİB Otomativ Anadolu Teknik Lisesi
2008 | 2 | Bursa

 Genel Yaklaşım

Eğitim, belki de mimari tasarım kalitesinin programın işlerliğine doğrudan ve dolaysız etkisinin olduğu yegane kullanımlardan biri. Özellikle Meslek Lisesi ve Teknik Lise gibi kurumlar sağladıkları mesleki donanıma ek olarak, buralarda eğitim gören öğrencilerin kişisel karakterlerinin büyük ölçüde şekillendiği okullar. Dolayısıyla bu seviyedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin 4 senelik bir süre boyunca aldıkları mesleki formasyon kadar bu eğitimi aldıkları mekanların karakteri de bu kurumların başarısında önemli bir role sahip.


 

Ortak Mekan Stratejisi

 

Önerimiz temelde kullanım amacı ve kullanıcı profili açısından farklılık gösteren birimlerin mekansal olarak da rasyonel bir şekilde ayrıştırılması esasına dayanıyor. Bu ayrıştırma yapılırken tüm bu farklı birimler ortak mekanlar etrafında toplanıyor. Kabaca idari birimler, sosyal ve kültürel birimler (çok amaçlı salon, spor salonu) ve eğitim birimleri (sınıflar, atölyeler) ortak bir atrium etrafında konumlandırıldı. Yapı kompleksinin asıl girişini de alan bu mekan farklı kullanıcılar arasında sosyal etkileşimin olacağı ortak mekanlardan en önemlisi olarak önerimizin çekirdeğini oluşturuyor. Periyodik olarak genel bir sergileme mekanı olarak da kullanılacak bu mekan, gerek sağladığı sirkülasyon fonksiyonu gerekse özel durumlarda sağlayacağı ortak kullanımlarla (sergi, kokteyl, vs.) farklı kullanıcılar arasında oluşturacağı sosyal etkileşim potansiyeli kurumun sağladığı mesleki eğitimi tamamlayıcı bir unsur olarak ele alındı.


Kitlesel kompozisyonun getirdiği bir diğer ortak kullanım mekanı ise dış mekanda oluşturulan aktivite alanıdır. Bu alan iç mekandaki atrium hacminin fonksiyonel bir devamı ve tamamlayıcısı olarak ele alındı. Arazideki eğim kullanılarak yaratılan amfi, hem bir sosyal toplanma mekanı, hem de bu alanın bölümlenmesini sağlayan mimari bir eşik olarak düşünüldü. Amfi’nin sağladığı kot farkı ile ölçek bulan aktivite alanı; ortak yemekhane, spor salonu, çok amaçlı salon ve öğrenci yurdu için farklı kotlardan sunduğu giriş alternatifleriyle bu mekanların kurum dışı kullanım olanaklarına da kapı açıyor.


Yapıya ana giriş fonksiyonu sağlayan yükseltilmiş podyumla (-3.80) başlayan, atriumla (0.00) devam edip yine bir dış mekan olan aktivite alanıyla (+3.80, +7.60) sonlanan bu mekan serisi tüm yapı kompleksinin sosyal kullanım omurgasını oluşturuyor.


 

Mekan Kullanımları

 

Atrium mekanı; çevresindeki galeriler ve dikey sirkülasyon elemanları vasıtasıyla yönetim birimi, sosyal birimler ve eğitim birimlerinin birincil kullanım çekirdeğini oluşturuyor. Ancak çok amaçlı salon, spor salonu ve ortak yemekhane dış mekandan (aktivite alanı) da ulaşılabildikleri için kurum dışı özel kullanımlara da açık durumdalar. Yapı kompleksine zemin altından bağlanan ancak kütlesel olarak dış mekanda ayrıştırılan yurt bölümü ise eğitim mekanlarının sonuna bir arkadla eklemleniyor. Böylece öğrencilerin günlük özel yaşamlarının önemli bir kısmını geçirecekleri bu bölüme hem daha yalıtılmış bir karakter sağlanıyor, hem de eğitim birimleriyle kurması gereken güçlü bağ da korunmuş oluyor.

 

Eğitim birimleri ve atölyeler dikeyde ilişkilendirildi. Bu düşey ayrışma sayesinde eğitimin teorik ve pratik unsurları arasında yakın bir ilişki sağlandı. Özellikle mekansal kullanımları olabildiğince esnek tasarlanan atölyeler ihtiyaca göre yeniden şekillendirilebilir. Bu esneklik; eğitim birimlerinin bütünü için de geçerli. Arazi eğimiyle seviye seviye yükselen ayrı kollar halinde tasarlanan kütleler kurumun tercihi doğrultusunda etaplanarak inşa edilebilir.


 

Malzeme Seçimleri

 

Yapı genelinde yalın, yenilenebilir ve bakımı kolay malzemeler kullanıldı. Özellikle iç mekanlarda sadelik ön plana alındı ve renk olarak beyaz kullanıldı. Dış mekanda ve yer yer iç mekanda kullanılan çıplak beton yüzeyler bir eğitim yapısı olarak kurumun saflığını ve yalınlığını öne çıkarıyor. Bunun yanında özel kullanım alanlarında daha sıcak bir hava oluşturması için yer yer ahşap gibi doğal malzemeler seçildi. Sosyal ve kültürel alanları çevreleyen geniş yüzeyler ise özel bir taş kaplama uygulamasıyla diğer mekanlardan ayrıştırıldı