Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması
2009 | mansiyon | Denizli | Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

 


Yeni hükümet konağı yapılacak alan, imar planın da yeri belirtilmiş olsa da sonradan kentin bu alanının bütüncül ele alınması ve yeni hükümet konağının bu doğrultuda tasarlanması isteği kanımızca doğru bir yaklaşımdır.

Bu olumlu yaklaşıma karşılık alan içinde kentlinin belleğinde büyük yer tutan yapılar ve anılar olması yeni hükümet konağının tasarımını oldukça zorlamaktadır.

Alan içinde pek çok yapı olmasına karşılık kent bütününde yeşil kalabilmiş ender alanlardan biri olması da alanda yapılacak tasarımı etkileyen önemli verilerdir.

Ancak belki de en önemli veri, tescili yapıların ya da eski yapıların yeni tasarlanacak meydan ve önerilecek yeni yapılar ile olan ilişkisidir.

Bu ortamda tasarlanacak yeni yapılar, hükümet konağı ve kültür merkezinin eski yapılarla uyumu özellikle ön plana çıkmaktadır. Bu projenin temel amaçlarından biri eski ve yeninin birlikte de var olabileceğini önermesidir.

Bu nedenle yeni hükümet konağı, müzeye dönüştürülen meslek lisesi, kültür merkezi, eski hükümet konağı ile anıt yeni tasarlanan kent meydanın bir parçası olması amaçlanmıştır.

Bu birliktelik müze ve kültür merkezi önünde tasarlanan saçaklar ile daha da güçlendirilmiştir.

Bu saçaklar alanın başka yerlerinde de kullanılarak mekânlar arasında geçişler ve akışkanlık sağlanmıştır.

Hükümet konağı alt zemin üst zemin ve 2 kattan oluşan yaygın bir binadır. Alanın kotlarından

Faydalanılarak oluşturulan üst zemin yani yapının asıl girişi ile valilik girişi, konferans salonu ve fuayesi meydana açılmaktadır. Valilik mevcut tören alanına hâkim konumda tasarlanmış ve eski hükümet konağı ile bütünleşmesine özen gösterilmiştir.

Kız lisesi tarafında oluşturulan yaya kullanımları eski hükümet konağı ile yeni hükümet konağı arasındaki yaya akışı ile yeni hükümet konağının da altından geçerek meydana ulaşmaktadır.

Bu yaya akışı aynı zamanda müze ve kültür merkezi arasından caminin önündeki meydana oradan da kesintisiz bir şekilde bayram yeri ve kale içine akmaktadır.

Yaya dolaşım aksları, yeni kent meydanı ile idari ve kültürel binaların oluşturduğu kent odağı çok fonksiyonluluğu ile 24 saat yaşayan bir odak olması amaçlanmıştır.