Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması
2010 | mansiyon | Düzce | Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

 A-Genel Açıklama

Yarışma alanı; kuzeyinde konut alanları, güneyinde Düzce Devlet Hastanesi, doğusunda Yimpaş AVM ve hastane inşaatı ve resmi kurumlar, batı yönünde ise prefabrik konutlar ile çevrelenmiştir.

Proje alanı; güney yönünde İstanbul Caddesi ve batı yönünde Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı kesişiminde köşe parseldir.

Proje alanının iki önemli arterin kesiştiği kavşak noktasında olması yapıya gerek yaya gerekse trafik yaklaşımını oldukça zorlamaktadır. Özellikle yapıya trafik yaklaşımlarının kavşaktan olabildiğince uzaklaşması gerekmektedir. Bu nedenle yapıya yaklaşım İstanbul Caddesi üzerinden ve kavşaktan olabildiğince uzaklaşarak 721 Sokak’ ın köşesinden alınmıştır. Yine aynı nedenle, trafik yaklaşımı için açık otopark alanları, kapalı otopark girişi ve de kısa süreli duruş izi kavşaktan uzaklaştırılmıştır. Otopark girişi ise 721 Sokak’ dan alınmıştır. Böylece ana yoldaki trafik yoğunluğundan etkilenmesi önlenmiştir.

Bina ana girişi ve çok amaçlı salon girişi, birbirlerine yakın olacak şekilde yapıya dezakse biçimde İstanbul Caddesi üzerinde, kavşaktan olabildiğince uzaklaşarak 721 Sokak köşesinden alınmıştır. Personel, üye sosyal alanı ve protokol girişi ise Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı ile 721 Sokak’ a dik sokak üzerinde kurgulanmıştır. Protokol girişini sokak üzerinde kurgulamadaki gerekçemiz araba ile yapiya yaklaşıma en uygun şartları sağlamasıdır.

 

B-Tasarım Kriterleri

Yapı birbirine paralel iki bloktan oluşur kurgudadır. Bu iki blok, ortadaki atrium ile birbirine bağlanır. Atrium galerileri, sonundaki mola bahçeleri ile girişteki meclis ve çok amaçlı salon galerileri ile dinamik bir iç mekana dönüşmektedir. Bu mekan ayrica kurumun şeffaflığını ve ofis ortamının çağdaşlığını yansıtmaktadır.

 

Yapı bir yönetim yapısı olması sebebiyle ağırlıklı olarak ofis mekanlarından oluşmaktadır. Bu durum da ifadesel olarak tasarımımıza yansımıştır. Yapının prestijli bir yönetim yapısı olması gerektiği için, ofis fonksiyonlarını içeren bloklar kütlenin dış yüzünde farklılaşan cephe elemanları ile kendilerini hissettirecek şekilde tasarlanmışlardır. Ofis bölümlerinde doğal aydınlatmadan olabildiğince yaralanmak için cam cephe elemanları önerilmiştir. Kontrollü ve konforlu aydınlanmanın sağlanabilmesi için cephede açısı değişebilir manuel güneş kontrol elemanları kullanılmıştır. Konforlu aydınlanmanın faydası yanında güneş kontrol elemanları sayesinde cephede farklılaşma ile ofis alanlarının kütlede ifadesi sağlanmıştır.

 

Ancak ofis mekanlarının ifadesi yanında, Düzce Ticaret Odası’ nın kentsel karar mekanizmalarını yönlendirecek etkideki prestijine gönderme yaparak meclis salonu birinci katta, ana giriş üzerinde, cepheden kendini hissettirecek şekilde konumlanmış; malzeme ve renk farklılığı yaratılarak kütleden ayrıştırılarak, vurgulanması hedeflenmiştir.

 

İki ofis bloğu mola bahçeleri ile sonlanmaktadır. Çalışma ortamına olumlu etki edecek bu mekanlar ayrıca, cephede yaratacağı yeşil etki ile yapının ekolojik duyarlılığını yükseltecek bir öğedir.


Çok amaçlı salon yapıdan ayrıştırılarak eksi kotta kuzeydoğu yönündeki çekirdeği kullanacak şekilde kurgulanmıştır. Salonu ve sergi birimlerini eksi kotta kurgularken amacımız, kültürel faliyet fonksiyonlu mekanların ofis alanlarından koparmak ve bağımsız kullanımını sağlamak olmuştur. Böylece yapının kullanım saatleri içinde ya da dışında, yapıyla bütüncül hem de bağımsız şekilde

 

 

kültürel faliyetlere hizmet verebilmesi sağlanmıştır. Salon ayrıca çok maksatlı ve bölünebilme olanağına sahiptir.

 

Sürdürülebilir mimari anlamında kaygımız; zamanla değişebilecek kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde esnek ofis alanlari düzenlemek olmuştur. Bu nedenle hafif bölücü elemanlarla (bölücü panel ve konstrüksiyon elemanları ile) ihtiyaca uygun şekilde tekrar tekrar düzenlenebilecek ofis alanları tasarlanmıştır. Bu sistemle; cephe elemanına sabitlenecek bir konstrüksiyon elemanı ve bunun içinde kalacak bölücü panel elemanı ile istenirse görsel açıdan geçirgen olmayan ya da kullanım ihtiyacına yönelik olarak cam bölücü elamanlarla görsel açıdan geçirgen şekilde ofis birimlerini yeniden ve tekrar tekrar düzenlemek mümkündür.

 

Zemin katta üye ile ilişkili ofis alanları ve personel ve üyelere yönelik sosyal alanlar kurgulanmıştır. Bu mekanların giriş katında konumlanmalarının sebebi dışarıdan gelecek üyelerin birincil olarak bu birimleri kullanmasıdır. Böylece üyelere erişim kolaylığı sağlanmış olmaktadır.

 

Birinci katta ise yönetim bölümleri ile ilgili ofisler, personele yönelik mola bahçesi kurgulanmıştır.

 

İkinci katta; genel sekreterlik ve yönetimi ile ilgili ofis alanları, bu bölümlerin personeline yönelik mola bahçesi ve bina hattindan koparilarak oluşturulmuş açık raf sistemli bir kütüphane kurgulanmıştır. Bu katta kurgulanmış birimler ikincil derecede üye kullanımına yönelik birimlerdir. Bu nedenle bu birimleri ikinci katta konumlandırmak akılcıdır.

 

Çok amaçlı salonla ilişkili fuaye, sergi birimleri ve sahne hazırlık birimleri de eksi kotta yer almaktadır. Bunun yanında bu katta rezerv alanlar, santral, server odası, matbaa, genel arşiv bölümleri yer almaktadır.

 

İkinci bodrum katta ise binaya ait servis mekanları (jeneratör odası, ısı merkezi, su deposu, sığınak, araç yıkama, otopark vs) yer almaktadır.

 

C-Sonuç

Bir prestij ve yönetim yapısı olarak yarışma alanına yaklaşımımız şablon bir tavırda olmamıştır. Proje alanı verilerine akılcı bir yaklaşım ve Düzce Ticaret Odası’ nın değişebilecek kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi olanaklı ofis mekanları ile kurgu oluşturulmuştur.

Yapının kullanım amacı nedeniyle imar hakları azami şekilde kullanılmış aynı zamanda herhangi bir şablon tavırdan uzak durularak yönetim binasına yakışır şekilde vakur, sade, iç dış birliğine sahip, öykünmeyen, modern bir yapı tasarlanmaya çalışılmıştır.

Cephede kullanılan güneş kontrol elemanları, şeffaf ofis alanları ile optimum ve kontrollü doğal aydınlatma sağlanmıştır. Bu kurgu ile yapının fonksiyonunun büyük bölümünü oluşturan mekanlar cephede hissettirilerek, modern ofis alanları yaratılmış ve aynı zamanda binanın enerji ihtiyacı aza indirilerek sürdürülebilir mimari yaklaşımı yakalanmaya çalışılmıştır.

Böylece Düzce Ticaret Odası hizmet yapısı Düzce için mimari ve sosyal sorumluluk anlamında, sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılığıyla da çıtayı yükseltecek ve örnek teşkil edecek bir tavırda olduğu kanısındayız.