Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi Uluslararası Proje Yarışması
2012 | ödülsüz | Lefkoşa | KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

 Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi 3 aşamalı bir mekânsal “jest” tarifler;

 

1 - BAĞLAM

Örgütlü Mücadelenin en etkili oluşumu (Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı) ve bu oluşumun kurucusu… Önerinin öncelikli hedefi hem kavramsal hem tarihsel çerçevede organik bağa sahip bu iki değerin sembolik tezahürlerini mimari olarak birbirleriyle yarıştırmadan ilişkilendirmek oldu. İlişki biçimi mümkün olan en doğal ve doğrudan yöntemle kurgulandı. İki anıt arasındaki hem fiziksel hem algısal bağı güçlendirecek geniş bir platform yüzeyi ve boylu boyunca bu yüzeyi yararak geçen bir duvar.

 

Platform yüzeyi alandaki algısal bütünlüğü kurarken duvar da üzerindeki rölyefler ve anlatıyla anlamsal bağı kuruyor.

 

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı formu, dinamik, narin ve yumuşak hatlı TMT Anıtıyla zıtlık oluşturması adına, görece daha ağır, dingin ve hacimli.

 

Alana yaklaşımda ziyaretçiye anıtsallığıyla oldukça doygun bir algısal deneyim yaşatan TMT Anıtının ardından platform yüzeyi Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’na doğru hafif bir eğimle yükseliyor ve alanın bütününün ziyaretçi üzerindeki etkisi henüz sönümlenmeden daha üst bir seviyeye çıkarılıyor.

 

2 – TOPRAK

İki anıtı bağlayan platform yüzeyinin park peyzajı içindeki etkisinin artması için topografik bir müdahaleyle yüzeyin etrafı göçertiliyor ve yüzey fiziksel olarak ortaya çıkıyor. Böylece park içine doğru geniş konsollarla uzanan yüzeyin mekânsal gücü artarken aynı zamanda anıtlar için algısal bir bütünleştirici haline de geliyor.

 

Park yüzeyinin göçertilmesiyle açığa çıkan kot farkıyla müze ve sergi birimleri platform yüzeyinin altında konumlanıyor. İki ayrı kot birbirine rampalarla bağlanıyor. Platform yüzeyinin altında barındırdığı işlevlerle birlikte net bir şekilde yapısallaşmasını desteklemek için park, mümkün olduğunca doğal bir biçimde tasarlandı. İşlevler yapı çeperlerinden parka akacak biçimde kurgulandı. Böylece bir bakıma parkın tümü müze ve kültür merkezi işlevini kazandı.

 

3 – ÖRTÜ

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı, platform yüzeyinin çeperinden yükselip dönerek onu içine alan yarı geçirgen bir tülle sarıldı. Bu tül, anıt mezar işlevinin gerektirdiği kademeli yaklaşım prosedürünü sağlayabilmek için mimari bir yardımcı eleman olarak kurgulandı. Perfore Corten Çeliğinden imal edilmesi düşünülen bu tülün dokusu için ise Kıbrıs’a özel “Lefkara” işinin bir varyasyonundan esinlenildi.

 

...

 

Bu 3 mekansal “jest” aynı zamanda etkileyici bir mücadele öyküsünün yücelttiği değerlere de dolaylı yoldan atıf yapar.

 

*Duvar; ortak bir hedef uğruna verilen mücadeleyi, işbirliğini, ve bu yolda karşılaşılan zorlukları, çekilen acıları sembolize ediyor.

*Yüzey; yani Platform, uğruna mücadele verilen toprağı temsil ediyor. Bugün hayatta olmayanlar yukarıda, yaşam ise aşağıda kurgulanarak ziyaretçi algısı tersyüz ediliyor.

*Örtü; yani “Lefkara” ise Rauf Raif Denktaş’a Kıbrıs Halkının bir jesti. Desenin parçaları Kıbrıs Yurttaşlarını, örtünün tamamı ise Kıbrıs Halkını temsil ediyor. Kıbrıs Türkleri; hep birlikte kurucuları Rauf Raif Denktaş’ı çepeçevre sarıyor, kuşatıyor ve koruyor.