Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması
2015 | ödülsüz | Kırklareli | Lüleburgaz Belediyesi

 Sanat Akademisi yapılacak yer, aralarında 8-9 metre kot farkı olan, eşdeğer iki yolun arasında uzanan, yarısı ağaçlarla örtülü, kentsel kimliği olmayan bir alandır. Tasarım çevrede olmayan kimliği örgütlemek ve kurgulamak ilkesi üzerine gelişti. Her iki yoldan ulaşılabilen, yolları birbiri ile bağlayan yaya aksı ile ilişkilenen, yeşil dokuyu baskı altına almayan yaklaşımın yapısal dilini programın ikili yapısı oluşturdu.


Tiyatro, opera, bale, konser gibi etkinliklere olanak verecek salonlardan oluşan “performans mekanı” üst kotta oluşturulan meydan düzleminin üzerinde “pozitif bir kütle olarak” yükselirken, kültürel ve sanatsal atölyeleri barındıran, programda Sanat Akademisi olarak adlandırılan,“etkinlik mekanı” ise meydan düzleminin altına “negatif çöküklük olan iç bahçe etrafında” yayıldı. Veya başka bir değişle sanatın mutfağı mütevazi bir yaklaşımla kütle içinde yok edilirken, sanatın temsili yüzü olan gösteri, biraz da ölçek olarak abartılarak, yüceltildi.


Program içinde Ana Salon, Küçük salon, Deneysel Sahne ve Çok Amaçlı Salon gibi kalabalık kitlelerin kullacağı mekanların varlığı nedeniyle, yapıya üç ayrı kotta giriş oluşturuldu. Üst ve Alt girişler aynı zamanda üst ve alt kotlardaki yollarla yapının bağlantı kurmasını sağladılar ve yapı iki yoldan da ulaşılır kılındı. Sanat akademisi ise ayrı bir giriş ile ulaşım sağlanmasına karşın, aslında bütün yapının işlevsel sürekliliği içinde ele alındı.Performans mekanlarını barındıran ana kütle, aynı zamanda bir iletişim yüzeyi olarak tasarlandı. Yapının dış kabuğu, iç mekanı örten bir fanus gibi dış yüzeyi oluşturdu. Çift cidarlı olarak tasarlanan bu fanus, yapı içindeki etkinlikleri duyuran bir “canlı cephe” işlevi görecek ve yalın biçimi sürekli değişen görüntüler sayesinde, yapının ve sanatın görsel yüzü olacaktır. Özellikle performansların gece yapıldığı anımsanırsa, ekran işlevi gören yapı kabuğunun simgesel bir etki yaratması da beklenmelidir.


Ana Salon Opera, Bale ve Konser gibi etkinliklere olanak verecek şekilde tasarlandı. Ana sahne, iki yan sahne ve ön sahne düzenlendi ve orkestra çukuru önerildi. Ana sahnede sofito kulesi ve döner sahne oluşturuldu. Salon “at nalı” formunda iki balkonu olan klasik salon formunda ele alındı. Opera ve Bale'ye uygun salonlarda konser olanaklarının sınırlı olması nedeniyle, Küçük Salon konser vermeye uygun olacak şekilde “ayakkabı kutusu” olarak adlandırılan tipolojide yorumlandı. Deneysel Sahne ise, çeşitli biçimlerde oturma ve sahne uygulamalarına olanak vermesi için, düz zeminli düzenlendi. Bu salonda demonte platformlar kullanılarak sahnenin oluşturulması önerildi. Çok Amaçlı Salon ise işlevi gereği düz zeminli ve bölünebilir olarak tasarlandı.

 

Yapı betonarme karkas olarak yapılacaktır.
Ana Salon ve sahnesi gibi geniş açıklıkla geçilen yerlerde ise çelik taşıyıcılar kullanılacaktır.