İzmir Ticaret Odası Davetli Yarışma
2014 | 2

 İzmir Ticaret Odası 130 yıla uzanan tarihi boyunca benzer kurumlara göre kent yaşamında hep ayrıcalıklı bir konuma sahip oldu. “İZTO” bu konumunu yalnızca güçlü kurumsal kimliğiyle değil, her dönemde kente dair yaptığı önermelerle ve geliştirdiği projelerle kazandı. Tam da bu sebeple İZTO, üye birlikteliğinin ötesinde kamusal ağırlığı olan bir kuruluş olarak öne çıkıyor.

 
Bu anlamda kentle ve kentliyle hep içiçe olan bir kurumun tüm işlevlerini barındıracak yapının kurum kimliğini yansıtacak simgesellikte olması ve önerdiği kapalı / açık fiziksel mekanlarının kent mekanı ile yakın ilişki içinde olması beklenir. Öneri tasarım, bir kurumun kendi fiziksel mekan ihtiyacını karşılarken içinde bulunduğu kentsel mekana, kentsel konuma ve bir bütün olarak kent yaşamına katabilecekleri ile ilgili bir tez niteliği taşır.
 
Kent üzerindeki her bir m2’nin rant aracı olarak görüldüğü bu düzende, kent mekanının oluşumuna katkı sağlamak, kent yaşamına yeni alternatifler sunmak gibi yaklaşımlar ancak İZTO gibi varoluş sebebini içinde bulunduğu kente borçlu olan, vizyon sahibi, öncü kurumlardan beklenebilir.
 
Yapı kent mekanının bir uzantısı gibi tasarlanan bir iç boşluk önerir. Bu boşluk, kordon cephesine bakan bir seyir amfisi ile başlar, yapının tüm iç mekanlarını katederek Protokol Girişi ve Ana Giriş’e bağlanır. İç boşluğun dinamizmi gündüz malzeme ve yüzey dokusuyla, gece ise aydınlatma ile yapının tüm cephelerinde hissedilir ve kentli tarafından algılanır. Bu algı İZTO’nun şeffaflığını ve kent / kentli açısından erişilebilirliğini vurgular. Meclis Salonu’nun fuayesi, Seyir Amfisi ve Ana Giriş mekanı bu iç boşluğun birbirine akan parçalarını oluşturur. Üst katlarda ise bu iç boşluk, etrafına İZTO’nun fiziksel mekan ihtiyacının parçaları olan ofis birimlerini toplar.
 
Yapının ana girişi (Üye Girişi) Cumhuriyet Bulvarı üzerindedir. Üye Sicil Bölümü zemin katta, Ana Giriş ile ilişkili biçimde konumlandırıldı. Ana Giriş mekanından düşey dolaşım birimleri ile yapının diğer işlevlerine ulaşılması sağlandı. Yapının protokol girişi ise kent trafiği gözetilerek Vasıf Çınar Bulvarı üzerinde düşünüldü. 
 
Kordon cephesinde geçerli olan mekan kullanımı sürdürülerek Restoran / Kafe, burada konumlandırıldı. Bu cephede çeşitli etkinliklere ve performanslara ev sahipliği yapacak Seyir Amfisi ile de kurumun kent yaşamına katkı sağlaması öngörüldü.