Çerkeş LSV Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması
2013 | ödülsüz
 
“Konaklama tesislerinin merkez içinde en steril bölgede yeralması ve arınmanın sürekliğini bozacak dış etkenlere maruz kalmasının pratik olarak engellenmesi gerekmektedir.” 
Şartname s:9
 
Kent merkezlerinden uzak, Anadolu kırsalında, tarımsal nitelikli bir bölge içerisinde yer alan alanın planlanmasında, yerin doğal karakterinin korunması yaklaşımımızın ana ilkesi olmuştur. Alan içerisinde yer alan 4 adet gölet,  mekanı çevreden ayriştıran ve özelleştiren en önemli unsurlardır. Dolayısıyla gölet yaşamın odağını oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak, konaklayan kişiler tarafından kullanılacak tüm yapılar göletlerin etrafında ve su ile ilişkili tasarlandı.
 
Konaklama Birimleri programın asli bölümüdür. Bu bölüm dış etkilerden soyutlanarak, göletler ile yakın ilişki kuracak şekilde ele alındı. Lösev'in programlarına katılacak kişilerin kullanacağı bu yapı çevresine, yakın ilişkili birimler yerleştirildi. Bu yapının ve yan tesislerinin etaplı yapılabilmesi sağlandı. Atölyeler, Kamp alanı, Macera Alanı, Kayıkhane bu çerçevede göletlerin etrafında tasarlandı. Yapılar alanda göletlerin etrafında çeşitli noktalarda tasarlanmasıyla mekanın farklı yerlerinde, yaşamsal zenginlik yaratılmaya çalışıldı.
 
Kamp alanı mevcut balık üretim çiftliğinin olduğu yerde düzenlendi. Mevcut balık havuzlarından biri korundu ve izi yaşatıldı. Kamp servis binası mevcut binaların yerine yapıldı ve -alanın diğer yerlerinde olduğu gibi- mevcut ağaçlar korundu. Çadırların kamp merkezine yakın olacak şekilde ağaçların altına kurulması önerildi.
 
Otel su ile ilişkili, ve alanın girişine yakın bir noktada konumlandı. Otelin yer seçiminde, Konaklama Birimlerinde kalacakların ailelerinin dışında gelecek kişiler için de cazip olan, ama Konaklama Birimlerindeki arınma programını da zedelemeyecek bir kurgu hedeflendi. Otel'in mekan içindeki varlığının azaltılmasına çalışıldı. Topoğrafyanın hareketlendirilmesi ve yapının büyük birimlerinin topoğrafya altına alınmasıyla, Otel'in özellikle ana yaklaşımda etkisi küçültüldü. 
 
Yapıların topoğrafya içinde azaltılması yaklaşımı, Otel dışındaki diğer yapılarda da sürdürüldü. Bu uygulama ile yapıların doğada bıraktığı karbon ayak izlerinin de azaltılması hedeflendi. Konaklama Birimleri ve Otel yanında otopark alanı önerilmedi. Sadece kısa süreli park yerleri tasarlandı. Otopark alanı, ana girişe yakın, ayrı bir alanda tasarlandı. Böylece yapı yakınlarında araçlardan kaynaklanan ısı yansıması ve eksoz gazı sorunu giderildi. Alan içerisindeki ulaşımın elektirikli araçlarla sağlanması da bu yaklaşımımızı destekleyecektir.
 
Alanı ikiye bölen Uluçay'ın kuzeyi tarımsal karakteri korunarak kullanıldı. Destek tesisler, idare, personel, üretim tesisleri, at ahırları, manej, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ahırları, kümes ve depo gibi üniteler, girişe yakın olacak şekilde bu bölge içinde yer aldı. Tarım bölgesi içindeki ağaç dokusu ve bu dokunun dolu-boş yapısı korundu ve meyve ağaçları ve fidanlık gibi kullanımlarla geliştirildi.
 
Alandaki ağaç ve bitki dokusunun korunması tasarım ilkelerimizin başında gelmektedir. Birkaç ağaç dışında tüm ağaçların korunmasına yapı ve açık alan düzenlemeleri esnasında özen gösterildi. Yeni ağaç dokuları da hem tampon alanlar yaratmak amacı ile, hem de ağaçlık alanı arttırmak amacıyla önerildi. Araç yolları dışında mevcut yol izleri de aynen korundu. Bu yollar doğal malzemesi ile bırakıldı, yoğun kullanılacak birkaç yol dışında kaplama önerilmedi. Gerekirse çakıl kullanılarak yolların ıslahı tasarlandı.
 
Yapıların tasarımında yönlenmelerine, doğal olarak havalandırılmalarına ve az enerji tüketmelerinin sağlanmasına önem verildi. Göletler ısı pompalarının işletilmesi için olanak sunmaktadır. Ayrıca fotovoltaik panellerin kullanılmasıyla da enerji üretimi de sağlanacaktır.
 
Yapılar betonarme karkas olarak yapılacaktır. Malzeme tercihimiz az bakım gerektiren ve iyi eskiyen malzemeler yönündedir. Brüt beton, çıplak tuğla, ahşap kaplamalar bu çerçevede kullandığımız malzemelerdir.