Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari Fikir Yarışması
2012 | ödülsüz

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hizmet Binası Mersin'in önemli arterlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Yakın çevre, ülkemiz kentlerinin her yerinde karşılaştığımız, kötü yapılardan oluşan, niteliksiz kentsel mekan kalitesine sahiptir. Yapının yapılması çevreyi tetiklemesi ve kentsel yenilenmeyi başlatması beklenmektedir. Ancak bunun ön şartı, yapının nitelikli kentsel mekanlara sahip olmasıdır.

 

Yapı denize yaklaşık 1.5 kilometre uzaktadır. Uzaklık nedeniyle yükselmek olası bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak çirkin çatıları seyrederek, uzaktan denizi görmeye çalışmak uğruna, ofis birimlerini yükselterek yapılan bir yaklaşım, zorlama olduğu kadar inandırıcı da değildir. Buna karşın önerimiz, az katlı (çevredeki 7 katlı yapılarla gabari sürekliliği sağlayacak şekilde), kentsel mekanlar sunan, dolayısıyla yaygın bir yaklaşımla ele alındı.

 

Önerimiz kentsel strüktürün gelecekteki biçimine ait ip uçları sunan imar planının sunduğu olanakları değerlendirme isteği üzerine biçimlenmiştir. Yol strüktürü ile tasarım bütünleştirilmiş ve yapının kentsel dolaşım sisteminin bir parçası olması hedeflenmiştir. Bu amaçla çevre yollar üzerindeki yaya izleri yapının içinde devam ettirilmiş ve yapının geometrisi bu hareketler çerçevesinde belirlenmiştir. (Şekil 1)

 

Birbirini çeşitli açılarda kesen sokakların tesadüfi geometrisi yapının zemin düzlemini kurgulamıştır. Ancak üst kotlarda biçimlenme zemin planimetrisi ile değil, arsa geometrisi ile oluşturuldu. Bu ikili durum, tasarımda gerilim oluşturmuş ve bu gerilim mekan kurgusunu zenginleştirmiştir. (Şekil 2 ve 3)

 

Yapı programı içerisindeki ticari birimler  zemin katta veya zemine yakın katlarda düzenlendi. Sokak yaşantısını zenginleştirmesi amacıyla ticaret, içe dönük çarşı tipolojisinde değil, sokağa açılan geleneksel ticaret kurgusunda ele alındı. Ticaret için programda belirtilen mekan ihtiyacının çok büyük olmaması da bu yaklaşımı destekledi. Üst katları çalışmayan, başarısız bir “iş hanı” daha yapmak yerine, sokağın hareketinden beslenen, iki katlı ticari üniteler önerildi. Sokak yaşantısı yapının üst katlarına da çekildi. Yapını +8.00 kotunda “üst meydan” tasarlandı ve bu meydan gastronomik programlarla beslendi.

 

MTSO'nın çeşitli programları, hiyerarşik bir düzen içerisinde farklı katlara dağıtıldı. Üye işlem birimleri zemin katta düzenlendi. Konferans, eğitim, sergi ve ticaret müzesi zemin katın altına yerleştirildi. Bu birimlere yapının içinden ulaşıldığı gibi, sokağın devamı olarak oluşturulan “çökük meydan” üzerinden de ulaşım sağlandı. MTSO'nın kalbi olan Meclis, +8.00 kotunda, üst meydan ile ilişkili tasarlandı. Üye dışında kentlinin de kullanması beklenen Lokal de üst meydan'a yerleştirildi. MTSO yönetim birimleri de Meclis ve Lokal ile aynı katta konumlandı. Böylece bu birimlerin yatay bir ilişki içerisinde olması sağlandı. Kurumsal birimler de kullanım yoğunluklarına bağlı olarak 1. ve 3. katlarda düzenlendi.

 

MTSO'nın üye işlemleri için iç sokak üzerinde giriş oluşturuldu. Protokol girişi için ise GMK Bulvarı üzerinde ayrı bir giriş tasarlandı.

 

MTSO'na gelir getirmesi beklenen ofis birimleri ise yapının üst katlarında düzenlendi. 70 m2 lik üniteler halinde düzenlenen büroların birleşebilme olanağı sayesinde esnek bir kurguya sahip olması sağlandı. Yapı plastiği sayesinde üst katlardaki ofislerin asma katlı olabilmesi önerildi ve çeşitli büro tipolojileri kurgulandı. Ofis birimlerine Cengiz Topel Caddesi üzerinden bağımsız bir giriş oluşturuldu.

 

İkinci Bodrum kat garaj katı olarak düzenlendi. Gerek MTSO'nın, gerekse ofis birimleri başta olmak üzere yapıyı kullananların garaja doğrudan ulaşımı sağlandı. (Şekil 4)

 

Dikey dolaşımı sağlayan merdiven ve asansör çekirdeklerinin planblanmasında yangın güvenliği esaslarına uyuldu. Ana merdivenler olmak üzere özellikle ofis katlarına ulaşan merdivenler “kaçış merdiveni” özelliğinde düzenlendi.

 

Yapı kabuğunun tasarımında, Mersin'in sıcak ikliminin gereklerine özen gösterildi. Sıcak iklimde, yapı kabuğunun ısınmasını önlemek temel ilkedir. Bu ilkeden hareketle zemin düzleminde yapı yüzleri “arkad” oluşturarak geri çekildi. Bu durum özellikle ticari birimlerin olduğu çeperlerde, tavizsiz uygulandı. Yüzeyin geri çekilmesi  ile yapı kabuğu gölgelendirilerek gereksiz ısınmanın önüne geçildiği gibi, kentliye de gölgeli dolaşım alanları sunuldu.

 

Ofis cephelerinde de yapı kabuğunun gereksiz ısınmasının önüne geçmek amacı ile “çift cidar” tasarlandı. Hareketli güneş kontrolü elemanlarının önerilmesi, kullanıcının farklı zaman dilimlerinde cepheye farklı biçimlendirmesini de sağlamakta. Çift cidarlı yüzey, aynı zamanda cephe temizliği için de kullanılacaktır.