Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
2012 | ödülsüz

KENTSEL YAKLAŞIM

 

Uşak kenti; gelişen, çevresindeki büyük kentlerle olan yakınlığı nedeniyle farklı merkezlerle bağlantılı, tarihi dokuya sahip, ticari, kültürel, sosyal potansiyeller sunabilecek bir merkezdir. Önemli kentsel odaklara sahip olmasına rağmen bu odaklar arasındaki ilişkilerin yeterince iyi kurulamaması ve bu odakların gelişen kent için yeterli donatıyı sağlayamaması nedeniyle kentte sosyal ve mekânsal süreklilik bulunmamaktadır.

 

Kopuk kent ilişkilerinin bulunduğu sokak ve caddeler kent merkezi kavramını ve ilişkilerini yok etmiştir. Şimdiki kullanımında kent merkezi işlevini, ismet paşa caddesi ile eski belediyenin civarı olan tarihi kent merkezini üstlenmektedir. Ancak bu plansız kullanım kentli için gerekli olan kamu yapılarının yeterli işlevde kullanılmamasına sebep olur. Bu süreç içerisinde önerilen Uşak kentsel dönüşüm alanı yeni bir merkez ve kamusal kullanım alanları önermektedir. 

 

Kentsel dönüşüm sürecindeki alan eski deri ve tekstil imalathanelerinin bulunduğu bir alandır. Dönüşüm Planının kurgusu mevcut Dokuzseleler deresini merkezde bir rekreasyon alanı olarak kullanır ve işlevleri bu lineer aksa yerleştirir. Ancak bu plan iki önemli sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilki tüm alanın mevcut kent strüktürüne uyumu (yaya ve trafik ilişkisi) diğeri ise yeni merkez ile eski merkez arasındaki hiyerarşinin uyumudur.

Belediye binasının güçlü kamusal etkisi yeni dönüşüm alanı içerisinde bir bütün oluşturarak eski kent merkezinin tarihi doku alanıyla bütünleşir. Bu amaçla dönüşüm planının lineer peyzaj düzenlemesi tarihi kent merkezine kadar uzatılarak 2. Dönüşüm alanı önerilir. Böylece İnönü Caddesi ve yeni dönüşüm alanı tarihi kent merkezi ile buluşmuş olur.

 

Uşak kentinin yoğun trafik aksı doğal kent dokusunun kesintilere uğramasına sebep olduğundan kent içi raylı toplu taşım sistemi önerilmiştir. Yeni ulaşım aksı bu alanlar arasında kesintisiz ilişki kuracak ve taşıt baskısını en aza indirecektir. 

 

BELEDİYE BİNASI

 

Kamu yapılarının kent içerisindeki etkin konumu, kentli için toparlayıcı bir güç ve aidiyetlik duygusunu içinde barındırır. Dokuzseleler deresinin etrafında oluşan rekreatif lineer aksın üzerinde konumlandırılan ‘belediye Binası’ her yönden güçlü bir algıya sahip bir tavır sergiler.  

Bu aksın etrafında yer alan diğer kamu yapıları ise kent simgesi olan ‘belediye Binası’ nı besler.

Yapı, dönüşüm aksı içerisindeki heykelsi duruşu ile kentli için yeni bir merkez olur. Tüm işlevlerinin içeri dönük olması belediye binasının rekreasyon alanından ayrı tutarak, yeşil kent aksını güçlendirir ve bu alanı kentlinin sosyal ve kültürel alanları için kullanımına bırakır. Bu amaçla çok maksatlı salon ve kreş gibi diğer yapılar sistemden ayrıştırılır.

 Yapının kompakt çözümü iç mekân zenginliği ile desteklenir. Sert iklime sahip Uşak kenti için önerilen yapı; doğal aydınlatma, enerji kullanımı, güneş kontrollü cephe elemanları ve geri dönüşüm sistemleri ile desteklenerek çevresine örnek ve öncü olmayı hedefler.

 

ÇOK MAKSATLI SALON VE KREŞ

 

Belediye binası içerisinde yer alan sosyal ve kültürel programlar rekreasyon alanı içerisinde zemin katta konumlandırılarak, kentlinin yoğun olarak kullandığı bu alanlar ayrıştırılmıştır. Salon işlevlerinin belediye yapısından bağımsız olarak kullanılması günlük hayatta belediye binası çalışanlarını ve sosyal alan kullanımını birbirinden ayrıştırarak sosyal hayatın kesintiye uğramasını engeller. 

Çok maksatlı salon bloğu pek çok farklı işlevi gerçekleştirebilmesi için düz zeminli olarak düşünülmüş bazı işlevler için hareketli amfi düzeni önerilmiştir. Salon fuayesi farklı kotlarda çözülerek farklı fonksiyonlardaki (örneğin, nikâh işlevi sırasındaki) karışıklık önlenmiştir.  

Çok maksatlı salon rekreasyon alanı içerisinde yer alan gündelik kullanıma açık kafe işlevi ile desteklenir. Çocuk oyun alanı ve sosyal birimlerin ayrıştırıldığı komplekste, kreş de ayrı bir blok olarak planlanmıştır.