Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası
2013 | ödülsüz

 Gazipaşa turizm bölgesi olan Antalya'da tarımsal ağırlıklı bir hinterlandın merkezidir. Ancak yörenin doğası ve yeni yatırımlarla kent önemli bir gelişme potansiyeline sahip olacaktır. Bu gelişme kent merkezini dönüştürecektir. Ancak merkez nüfusunun çok artmadığı ve insan ilişkilerinin sürdüğü, “küçük kent” atmosferinin sürmesi beklenmelidir.

 
Önerimiz kentin gelişmesini besleyecek, ama aynı zamanda bugünkü ölçeğin sürdürülmesini sağlayacak bir mekanı amaçlamaktadır. Bu amaçla, alışageldik resmi ve bürokratik suratlı kamu yapıları yerine, kentsel mekanın sürekliliğinde konumlanan ve yaşantının doğal bir parçası olarak kente katılan bir kurgu yaklaşımımızı oluşturdu.
 
Belediye binası, kenten ve programın diğer birimkerinden soyutlanmış bir yapı olmak yerine, yaşantının uzantısı olarak tanımlandı. 
 
İmar planında “Yönetim Merkezi” olarak tanımlanan alanın doğu parçasına yeni Adliye Binası yapılmıştır. Adliye Binasının ana yol olan  Mehmet Oğuz Bulvarı'ndan kuzeye çekilerek  konumlanması,  Adliye ile ana yol ile arasında “kentsel boşluk” oluşturmaktadır. Kentsel boşluğun Belediye alanında da sürdürülmesi ve yaşantı ile zenginleştirilmesi ana yaklaşımımızı belirledi. (Şema1) Programın ana unsuru olan Belediye, Adliye ile aynı hat korunarak, alanın kuzeyine yerleşti, güney ise kentsel yaşantıya terk edildi. Adliye ve belediye arasındaki mülkiyet farklılığı, boşluğun ve iki yapının fiziki sürekliliğini engellemektedir. Bu engel mekanda görsel süreklilik kurularak aşıldı. Alanın güneyi ticari işlevlere ayırıldı; gece ve gündüz canlı olacak programlarla beslendi; üst kotlara taşındı. Kentsel boşluğun üst kotu “Kent Balkonu” olarak adlandırldı ve yeme-içme eylemi ile işlevlendirildi. Kent Balkonu, tüm boşluğu örten ve mekanı gölgelendiren ahşap bir strüktür ile örtüldü. Örtü strüktürü mekanın boşluk hissini koruyan, ancak alanı gölgelendiren bir yaklaşımla tasarlandı. Örtü mekanı salt güneşten değil, yağmurdan da koruyacak şekilde detaylandırıldı. Yağmura önlem olarak önerilen fotovoltaik panller, aynı zamanda güneş enerjisi üreten piller olarak da işlev görmektediler.
 
Belediye işlev olarak ticari programlardan ayırıldı. Ancak mekan olarak ayırım yapılmadı ve  sokak yaşantısına eklemlendi. Zemin düzleminde protokol işlevlerine de cevap verecek, ayrı bir giriş oluşturuldu. Meclis salonu kütleden ayrıştırıldı ne kent balkonu içinde ayrıcalıklı bir konuma getirildi. Şeffaf yüzeyleri ile, demokratik konumu vurgulandı. 
 
Yapı 8x8 metrelik gridal bir düzene oturan, betonarme konstrüksiyona sahiptir. Taşıyıcı sistem hem büro, hem ticari programlara hem de garaj işlevine elverişlidir. Kent Balkonu üstü ise lamine masif ahşap konstrüksiyon ile örtülmüştür. Malzeme farklılığı, kente terkedilen alanı ayrıştırmak için özellikle önerildi.