Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
2014 | mansiyon

 Tasarım:

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası yarışma alanı Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 3825 ada, 7 parseldir ve Adana- Mersin (D-400) karayolu üzerinde Adana Sanayi Odası’nın doğusunda yer almaktadır. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Havaalanı’na 1 km, Otogara 4.2 km uzaklıktadır. Söz konusu alan imar planında merkezi iş alanı olarak planlanmıştır. Adana Sanayi Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı yeni hizmet binası, Adana Müftülüğü yeni hizmet binası, Türk Telekom, İcra Daireleri ile bir bütün halinde kamuya hizmet sunan kurum kuruluşlarının birlikteliğinden oluşan bir yerleşke görünümündedir.
Arsanın kuzeyinde, kültür varlığı olarak tescillenmiş olan Milli Mefruşat Dokuma Fabrikası bulunmaktadır. Günümüzde işlevini yitirmiş olan tarihi Milli Mefruşat Dokuma Fabrikası binaları ve arsasının yer aldığı altmışsekiz bin metrekarelik alanın müzeye ve sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülmesi çalışmaları başlamış ve devam etmektedir. Arsanın bulunduğu kamusal ağırlıklı alan ve Milli Mefruşat Dokuma fabrikasının sosyal ve kültürel tesise dönüştürülecek olması tasarıma yön veren iki önemli bağlam oldu. Bu bağlam doğrultusunda işlevler iki grupta toplandı.
Restoran, konferans salonu, meclis salonu, fuayeler, kafe, açık etkinlik amfisi gibi sosyal alanlar bir blokta toplandı ve bu blok sosyal kültürel tesise dönüştürülecek alan ile etkileşim içinde olacak şekilde konumlandırıldı. 
Adana- Mersin karayolu  üzerinde yer alan ticaret odası ofis bloğunun  ise yola paralel güçlü bu duruş sergilemesiyle ticaret odası ve kentli arasında bir arayüz oluşturması sağladı. Bununla beraber ofis bloğunun bu konuma yerleşmesiyle tüm ofislerin maksimum ışık seviyelerinden yararlanması ve ofis dışı faaliyetlerde bu bloğu kullanmayarak enerji tüketimini en aza indirmesi hedeflendi.
Aynı zamanda ticaret odasının ofis hizmetlerinin toplandığı ofis  bloğu ve sosyal birimlerin yer aldığı blok arasına konumlandırılan giriş atriyumu ile serbest dolaşım alanı tasarlandı. Boşluk (atrium) ofisler ile sosyal mekanlar arasında üç boyutlu ilişkiyi sağlamak için köprülerle birleştirildi.  Böylelikle kültür ve ticaret hatlarının birbirleriyle ilişkileri kuvvetlendirildi.
Yapı alanı konum itibariyle, havaalanı, otogar ve otoyollara bağlantı noktalarına çok yakın ve hızlı erişilebilir bir konumda  ve ulaşım açısından avantajlıdır. Bu konumun ticaret odası ve de sosyal alan kullanımını arttıracağı beklenmektedir. Bu alan ayrıca sosyal ve kültürel alana dönüştürülecek olan Milli Mefruşat Dokuma Fabrikasına da ulaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca ileride yenilenebilecek olan sanayi odası ile arasında kalan yaya yolu hem ticaret odasına hem de sanayi odasının girişlerinin konumlanacağı bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Ticaret odasının önerilen atriyumu ve girişleri bu yaya yoluna açıldı. Böylece ticaret odası ile sanayi odası arasında kalan yaya yolu kamusal etkileşim ve etkinlik alanına dönüştürülmüş oldu.
 
Isıl konfor ve sürdürülebilirlik:
Yapı dış ve iç yüzey olarak çift kabuk olarak tasarlandı. Dış kabuk ile iç kabuk arasında oluşturulacak hava boşluğu ile , kabuğun alt yüzeyi ile üst yüzeyi arasında  sıcaklık farklarına dolayısıyla da hava hareketini tahrik eden basınç farklarına rastlanır bu durum ofis binalarında doğal havalandırma etkisini yaratmaktadır.
Yazın dış kabuk yüzeyine gelen güneş ışınları dış kabuktan geçerek hava hareketinin oluştuğu hava boşluğundan bina dış yüzeyine atılarak  ısının iç kabuğa geçmesini önlemektedir. Ayrıca yazın gündüz ve gece sıcaklık farkının yüksek olmasından  dolayı  gece hava hareketinin oluşturduğu sıcaklık farkı ile  iç kabuk soğutularak ısı depolaması  , kışın ise hava boşluğundaki  hava hareketinin önlenmesi ve bina iç kabuğunun güneş ışınları ile ısıtılmasıyla da bina enerji verimliliği sağlanır.
Taşıyıcı sistem ve deprem:
Yapı kurgusu esas alınarak  özellikle afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik  paralelinde  projeye uygun nervürlü stiII çeliği kullanılacaktır. Yapının kiriş açıkları fazla olduğundan C35 betonu kullanılması uygundur. Önerilen beton sınıfı statik hesaplarda başlangıç amacıyla verilmiştir, uygulama projesinin çözümünde gerekli olması durumunda daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.
Parsel alanında yapılacak zemin ve jeofizik etüdü sonuçlarına göre zemin iyileştirmesi yapılıp yapılmayacağına ve temel sistemine karar verilecektir. 
4 adet bodrum kat bulunduğundan, temel ve bodrum inşaatı için iksa uygulaması yapılacaktır. Bunun için diyafram duvar uygulaması tercih edilebilir. Yapı alanı 2. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Deprem hesaplarında katsayılar seçilirken kamu kullanımı gözönüne alınacaktır. Binanın betonarme olan kısımlarında kolon, perde ve kirişlerden ibaret çerçeve ve perdeli çerçeve sistemi tercih edilmiştir. 
Enerji kullanımı :
Kompleksin toplam enerji ihtiyacı, Makine teçhizatı güç ihtiyacı ile kompleksin aydınlatma ve priz güçleri de göz önüne alınarak bulunacak değer üzerinden lokal elektrikidaresine başvuruda bulunulacak, gücün temin ve tesisi için, kompleks dışında yapılacak beton köşk içerisine konulacak trafodan sağlanacaktır. 
Yedek güç enerji sistemi (jeneratör) trafo beton köşkün yanında izalasyon kabinli olarak muhafaza edilerek kompleksin yedek güç enerji sistemi çözülecektir.
Ayrıca enerji verimliliğini arttıracak çözüm önerileri olan çevre koşullarına uygun iklimlendirme, yağmurlama sistemleri ve peyzaj alanlarının sulanması, doğal aydınlatma,  yörenin malzemelerinin kullanılması ve güneş enerjisi kullanımı tüm kamu binalarında olduğu gibi  bina içerisinde verimi arttırarak, uzun ömürlü ve esnek bir yapı olma özelliğini sağlayacaktır.