Ankara Kongre ve Kültür Merkezi

1995 | İmar Planı | Ankara | Bayındırlık ve İskan Bakanlığı