AKM CSO Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları

1992 | Kültür | Ankara | Bayındırlık ve İskan Bakanlığı