Gaziantep Hükümet Konağı

1984 | Yönetim | Gaziantep | Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Yeni yerleşim alanında yer alan yapı yaklaşık  25.000 m² kullanım alanına sahiptir. Program metropoliten ölçekteki belediye işlevine yönelik bürolar, meclis salonu, başkanlık, yemekhane, garaj vb. yanı sıra kent halkının kullanımına yönelik çok amaçlı salonları da içerir.

Tasarım doğu–batı yönünde uzanan bir aks üzerinde gelişir. Aksın odağında meclis salonu;  doğu tarafında iki büro bloğuyla tanımlanmış bir plaza yer alır. Plaza, meclis salonuna doğru yükselerek ve belediye girişini oluştururken, aynı zamanda Gaziantep Kalesi ile de görsel ilişki kurar. Batı yönünde sosyal kullanımların tanımladığı bir avlu yer alır. Avlu arsanın batısındaki parka açılarak, onunla bütünleşmektedir.

Yapının mimari dilinde, kentin geleneksel dokusuna yapılan sembolik atıflar yanı sıra, sıcak iklime uyumun yöntemleri aranmıştır.