TH&İDİL 1987 yılında firma ortaklarının farklı tasarım alanlarındaki birikimleri bir araya getirip, geniş bir alan hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Böylece imar planı, kentsel tasarım ve mimari ölçeklerde tasarım ve müşavirlik hizmetleri veren ülkemizdeki ilk firmalardan biri ortaya çıkmıştır.

TH&İDİL tasarıma bütüncül bir anlayışla yaklaşmakta ve konuları “planlama, kentsel tasarım, mimari projelendirme, yapı denetimi” ölçeklerinde ele almaktadır.  Araştırma, ekonomi, rasyonel anlayış, modern düşünceye bağlılık yanısıra formel zenginlik ve avant-gard yaklaşımlar TH&İDİL’İn tasarım çerçevesini oluşturmaktadır.

Yarışmalar firmanın çalışma alanında önemli bir yer tutmaktadır.100’ün üzerinde yarışmaya katılmış; 14’ü birincilik olmak üzere 50’nin üzerinde ödül kazanılmıştır. Bu süreç TH&İDİL’e çeşitli konu ve ölçeklerde araştırma olanağı sağlamıştır. TH&İDİL Mimari hizmeti salt proje hizmeti olarak görmemekte, nitelikli yapı ve çerçeve elde etmeyi esas hedef olarak almaktadır.