1964 Ankara doğumlu

1969-1974 Çankaya İlkokulu, Ankara

1975.Devlet Konservatuvarı-Keman Bölümü, Ankara

1975-1979 Özel Yükseliş Koleji, Ankara

1980. Ottawa High School, Illınois-ABD

1982. İzmir Kız Lisesi

1988. Mimar Sinan Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi, İstanbul (Lisans)

1988-2001 ODTÜ-Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

1987-1990 Mimarlar Odası-MİMARLIK Dergisi Yayın Sekreteri

1990-1992 Yapı-Endüstri Merkezi Ankara Bölge Müdürü

1992-1996 Mimarlar Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Yayın Sekreteri

1996-1997 Vanlı Mimarlık Vakfı Genel Sekreteri Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda, mimari organizasyonlar ve özellikle, süreli-süresiz yayınlar konusunda görev almıştır. 1997’den buyana mimarlık yayıncılığı ve mesleki organizasyonlar alanında serbest çalışmaktadır.  

Organizasyon Referansları

Mimarlar Odası 1. 2. 3. 4. ve 5. Ulusal Mimarlık Sergileri ve Ödül törenleri;

Mimarlar Odası (1989-1993) I. ve II. Ulusal Mimarlık Sempozyumları;

Yapı-Endüstri Merkezi (1991) Türkiye’de Mimari Kimlik Tartışmaları Paneli;

Mimarlar Odası (1994) 40. Kuruluş Yıldönümü Panelleri;

Türk Serbest Mimarlar Derneği (1997) Mimar Anlam Beğeni Sempozyumu;

Yayın Referansları

 • 1991 “Mimarlık Form ve Geometri” (yazarı Esen Onat-YEM Yayınları)

 • 1992 “Koruma Onarım” (yazarı Cengiz Bektaş-YEM Yayınları)

 • 1993 “III. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” (Sergi kataloğu, Mimarlar Odası Yayınları)

 • 1994 “Kimlik Meşruiyet Etik” (Sempozyum bildirileri, Mimarlar Odası Yayınları)

 • 1995 “IV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” (Sergi kataloğu, Mimarlar Odası Yayınları)

 • 1995 “40. Yıl Panelleri” (Panel bildirileri, Mimarlar Odası Yayınları)

 • 1996 “Mimar Sinan: Estetik Bir Analiz” (yazarı Jale Erzen-VMV Yayınları)

 • 1997 “Mimar Kemalettin” (yazarlar İlhan Tekeli, Selim İlkin-VMV Yayınları)

 • 1997 “Mimar Anlam Beğeni” (Sempozyum bildirileri, Serbest Mimarlar Derneği Yayını)

 • 1998 “Erkut Şahinbaş - Mimarlık Çalışmaları 1968/1998” (Mimari monografik albüm)

 • 1999 “Türk Mimarları 2000” (Tanıtım kataloğu, Serbest Mimarlar Derneği Yayını)

Th&İdil Mimarlık ve Argos yapı bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.